[MarkHyuck] Ghé xem năng lực bạn trai ở Paju nè ~

Thật ra lúc này chưa đến Paju nhưng mà đặt tựa đề như vậy để biết là đây là cảnh từ NCT Life in Paju =))  Continue reading “[MarkHyuck] Ghé xem năng lực bạn trai ở Paju nè ~”

Advertisements